Téma Semfestu 2018

the ONE

Súvislosti a pozadie témy

V roku 2017 sme si pripomenuli 500 rokov reformácie s dôrazom na Solas Christos, Sola Scriptura, Sola Fide a Sola Gracia. Život plynie a prešiel rok. Každý jeden deň sa náš život hýbe nejakým smerom. Čo sa zmenilo v tvojom živote za posledné obdobie? Zmenilo sa vôbec niečo?

Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ 1 Jn 2:6

Témou „the ONE“ chceme vyzvať mladých ľudí k tomu, aby kráčali s Pánom Ježišom Kristom. Kráčanie ako biblický obraz života kresťana. Kráčanie ako každodenné rozhodnutie pre Boha. Ten, kto nekráča, ten stojí. Ten, kto nekráča a nežije s Bohom, žije mimo Boha a je na ceste do zahynutia.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe zameranej na individualizmus, materializmus a úspech jednotlivca je veľmi dôležité zdôrazniť osobnú vieru a rozhodnutie pre život s Pánom Ježišom Kristom. Kráčať s Bohom znamená hýbať sa spolu ako jeden celok. Kráčať s Bohom znamená pohybovať sa v súlade s Ním. Zostávať blízko pri Ňom. Znamená to presne to isté ako zotrvať / zostať v Ňom.

 

Názvy jednotlivých tém

The ONE (štvrtok večer)

Si one? (piatok ráno)

One way (sobota ráno)

Jednotní (nedeľa ráno)

 

Hlavný rečník 

Dr. Czesław Bassara, teológ špecializujúci sa na systematickú teológiu. Je absolventom Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave (1969-1974); Inštitút vzdelávania vedúcich pracovníkov v Kilchzimmer, Švajčiarsko (1976); Wheaton College Tutorial v USA (2004); Evanjelickej teologickej fakulty v Heverlee, Belgicko (2000-2006). Je zakladateľ zborov, biblický lektor, dlhoročný vodca misijnej práce CEF v strednej a východnej Európe, medzinárodný konferenčný rečník, autor mnohých publikácií v angličtine, poľštine a iných jazykoch. 

V súčasnosti riadi Medzinárodnú biblickú výučbu, ktorá pôsobí na všetkých kontinentoch. V súvislosti s touto službou kázal Slovo Božie v 85 krajinách. Hovorí piatimi jazykmi – poľsky, anglicky, rusky, nemecky a esperanta, ale tiež rozumie slovanské jazyky vrátane slovenčiny. 

Je ženatý s Helenou; majú dve dospelé deti a päť vnukov. Rád sa hrá s vnúčatami, číta a píše knihy, ako aj rád pracuje na záhradke.