Téma

Téma: „Nepremárnený život“

 

Život na tejto zemi je príliš krátky na to, aby sme ho len tak premárnili. Chceme ho prežiť naplno. Otázkou je, či vieme ako to dosiahnuť. Každý z nás má svoju vlastnú predstavu naplneného a nepremárneného života. Je však táto predstava skutočne to najlepšie, čo sa v živote dá dosiahnuť? Čo ak na konci prídem na to, že predstava, podľa ktorej som žil, bol iba slabý odvar života a ja som v skutočnosti celý svoj život premárnil? Ak by sa život na zemi dal zopakovať, nie je problém. Začneme odznova.

Život sa však zopakovať nedá. Máš iba jednu príležitosť. Preto sa prosím zamysli, či predstava, podľa ktorej chceš svoj život prežiť, ťa na konci nesklame.

SEMFEST 2017 ti k tomu ponúka príležitosť. Chce ti odhaliť pravdu a ukázať spôsob, ako na tejto zemi môžeš zažiť život, ktorý nebude premárnený.

 

Text: Lk 4: 18

Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie…

„Nepremárnený život“, je život s Ježišom, ktorý dokáže:

  1. Uzdraviť skrúšené srdce
  2. Dať zajatému životu prepustenie
  3. Slepému navrátenie zraku
  4. Utláčanému oslobodenie

 

Štvrtok – 06.07.2017

Uzdravenie skrúšeného srdca – príbeh ženy Samaritánky (J 4: 1-29)

Ak je srdce človeka skrúšené, celý život je nanič. Skrúšené srdce je totiž citovo a emocionálne úplne vyprahnuté. Nežije, iba prežíva. Najväčšia kríza, ktorou ľudstvo dnes prechádza, je „kríza prázdnych sŕdc“. Človek naplní svoje srdce (svoj život) rôznymi vecami, no príliš často prichádza na to, že prázdnota nezmizla. Tak sa zo srdca, ktoré má žiť, stáva srdce skrúšené. Vie s tým Ježiš, niečo urobiť?

Jn 4:14 Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.

 

Piatok – 07.07.2017

Prepustenie zajatých – príbeh posadnutého muža (Mk 5:1-19, Lk 8:26-39)

Málokto z nás pozná pocit človeka prepusteného zo zajatia. Život v zajatí sa nám totiž spája maximálne so zoologickou záhradou. Máme slobodu. Tešíme sa z nej a užívame si ju. Sme však skutočne slobodní? Fyzicky neprežívame žiadne zajatie, no čím viac telesnej slobody, tým viac duchovného a duševného zajatia ľudia prežívajú. Koľko ľudí dnes žije v rôznych závislostiach? A nemusí to byť vôbec závislosť na cigarete, alkohole alebo droge. Sme závislí na iných ľuďoch (vzťahoch), nevieme si predstaviť život bez toho druhého. A čo internet, facebook, alebo peniaze? Sme závislí, sme zajatí, sme spútaní, akoby vo väzení. Vie s takýmto zajatím, ktoré navonok možno nie je ani vidieť, Ježiš niečo urobiť?

Mk 5:8 (Ježiš) mu totiž povedal: Duch nečistý, vyjdi z toho človeka!

 

Sobota – 08.07.2017

Navrátenie zraku slepým – príbeh slepého Bartimea (Mk 10:46-52)

Zavri oči a skús sa prejsť po svojom byte. Koľko krát narazíš? Čo všetko rozbiješ? Dôjdeš vôbec do cieľa? Ak je človek fyzicky slepý, určite o tom vie. Dnešný človek však žije v duchovnej slepote a vôbec si to neuvedomuje. Nemá problém uznať autoritu Boha ako Stvoriteľa sveta a pritom veriť mágii, horoskopom, poverám, červeným šnúrkam, či liečivým kameňom. Sme duchovne slepí, lebo nevieme rozoznávať, čo je pre náš život dobré a čo nám škodí. Nedokážeme povedať, kam smeruje náš život a spôsob, akým ho žijeme sa podobá na taktiku „pokus a omyl“. Dokáže Ježiš odstrániť duchovnú slepotu nášho srdca, aby sme mohli poznať skutočnú pravdu?

Mk 10:52 Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.

 

Nedeľa – 09.07.2017

Oslobodenie utláčaných – príbeh uzdravenia malomocného / malomocných (Mt 8:2-4; Mk 1:40-44; Lk 5:12-14; Lk 17:12-19)

V dnešnom svete je mnoho útlaku a obmedzenia. Útlak ľuďom nedovolí žiť to, čo chcú, nedovolí im ísť, kam chcú a nedovolí im slobodne sa rozhodovať. Utláčaný človek trpí a jeho jedinou túžbou je: byť aspoň na chvíľu skutočne slobodný. Kto, alebo čo je najväčším utláčateľom človeka na tejto zemi? Odpoveď na túto otázku prekvapí. Nie sú to politické režimy ani despotickí vládcovia. Je to hriech, ktorý od nepamäti utláča, obmedzuje a ovplyvňuje život človeka. Je ako nevyliečiteľná choroba ukrytá v našich kostiach. Nie je ho vidieť, málo sa o ňom hovorí. Skoro ako keby ani neexistoval. No on tu je a ovplyvňuje všetko. Dokáže nás Ježiš oslobodiť od útlaku, o ktorom ani nevieme, že je?

Lk 5:13 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A malomocenstvo hneď odišlo od neho.