Registrácia účastníka

REGISTRAČNÝ POPLATOK PRE JEDNOTLIVCA na SEMFEST 2017 je rozdelený vzhľadom na dátum tvojej registrácie:

1. február 2017 – 28. február 2017: 10€

1. marec 2017 – 30. apríl 2017: 18€

1. máj 2017 – 30. jún 2017: 20€

Registračný poplatok priamo na mieste zaplatíš vo výške 23 € na celý SEMFEST alebo 8 €/noc v prípade, že sa nezúčastníš celého Semfestu.

Ak chceš prísť na SEMFEST len na jeden deň, a nebudeš potrebovať ani nocľah (v stane vo farskej záhrade alebo v škole), výšku registračného poplatku dávame do tvojej dobrovoľnosti. Znamená to, že budeme radi, ak budeš môcť aspoň čiastočne prispieť na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou a organizovaním SEMFESTu.

POPLATOK ZA UBYTOVANIE

V prípade, že prídeš a budeš spať vo vlastnoručne postavenom stane, neplatíš žiadne iné poplatky okrem registračného. Poplatok za ubytovanie 2,5 €/noc sa platí len v prípade, že chceš ubytovanie v škole na karimatke v spacáku.

REGISTRÁCIA ZŤP A ZŤP-S

Samozrejme držitelia preukazouv ZŤP a ZŤP-S majú aj so sprievodcom vstup zadarmo (v registračnom formulári to prosím uveďte v Poznámke pre organizátorov).

SPÔSOB ÚHRADY Zaplatením na účet

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1021

Do poznámky uveď svoje meno a rok narodenia (pri skupine – názov skupiny/mládeže). Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

SPÔSOB ÚHRADY Na mieste

Na SEMFESTe je možné uhradiť registračný poplatok aj na mieste. Avšak táto suma je bez zľavy (teda plných 20 € ). Prosím, preto preferujte platbu prevodom!

 

Registrovať prostredníctvom webu sa môžeš len do 30. júna 2017. Potom je registrácia možná už len na mieste konania festivalu.