Registrácia skupiny účastníkov

Na SEMFEST 2017 je možné registrovať tiež celú skupinu mládeže, dorastu či spoločenstva. Chceme Vás týmto povzbudiť k tomu, aby ste si spravili výlet, akciu, kempovanie na festivale a prežili spolu pekné chvíle v spoločenstve. Ak budete registrovať celú skupinu, registrujte sa ako skupina (a nie ako jednotlivci).

Postup na registráciu celej skupiny:

  1. Vyplňte tabuľku, do ktorej sa napíše vedúci skupiny ako prvý a jednotliví členovia vašej skupinys kompletnými údajmiZDÔRAZŇUJEME, že je naozaj potrebné kompletné vyplnenie skutočných údajov jednotlivých účastníkov!!!
  2. Skupina môže byť MALÁ (1-10 členov vrátane vedúceho skupiny) alebo VEĽKÁ (11-20 členov vrátane vedúceho skupiny).
  3. Vyplnenú tabuľku pošlite emailom na:semfest@semfest.sk Počkajte na potvrdenie registrácie od nás.
  4. Potvrdenie registrácie bude zaslané na kontaktný e-mail, ktorý bude uvedený pri vedúcom skupiny účastníkov.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE REGISTRÁCIU SKUPINY

5. Následne uhraďte registračný poplatok za celú skupinu účastníkov potvrdenú v e-maili prípadne aj s cenou za ubytovanie v triede školy (ubytovanie v škole nie je zarátané v cene poplatku za registráciu skupiny).

 

Cena za skupinu sa ešte líši podľa toho, či ste ako mládež alebo dorast registrovaní v našej semáckej databáze mládeží a dorastov ako miestne združenie SEM (pre Ministerstvo školstva SR). Ak áno, Vaša cena je ešte nižšia.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK PRE SKUPINU:

Registračný poplatok na SEMFEST 2017 je rozdelený vzhľadom na dátum tvojej registrácie a veľkosť skupiny.

 

1. marec 2017 – 30. apríl 2017

MALÁ SKUPINA

(1-10 vrátane vedúceho skupiny)

VEĽKÁ SKUPINA

(11 – 20 vrátane vedúceho skupiny)

Evidovaný ako kolektív Miestneho združenia SEM 130 € 170 €
Neevidovaný v SEM-e 150 € 190 €

 

1. máj 2017 – 30. jún 2017

MALÁ SKUPINA

(1-10 vrátane vedúceho skupiny)

VEĽKÁ SKUPINA

(11 – 20 vrátane vedúceho skupiny)

Evidovaný ako kolektív Miestneho združenia SEM 150 € 200 €
Neevidovaný v SEM-e 170 € 220 €

 

Na mieste s prineseným vyplneným zoznamom

MALÁ SKUPINA

(1-10 vrátane vedúceho skupiny)

VEĽKÁ SKUPINA

(11 – 20 vrátane vedúceho skupiny)

Evidovaný ako kolektív Miestneho združenia SEM 180 € 240 €
Neevidovaný v SEM-e 200 € 260 €

 

SPÔSOB ÚHRADY Zaplatením na účet:

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1021

Do poznámky uveď názov skupiny/mládeže. Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.