Registrácia skupiny účastníkov

Na SEMFEST 2018 je možné registrovať tiež celú skupinu mládeže, dorastu či spoločenstva. Chceme Vás týmto povzbudiť k tomu, aby ste si spravili výlet, akciu, kempovanie na festivale a prežili spolu pekné chvíle v spoločenstve. Ak budete registrovať celú skupinu, registrujte sa ako skupina (a nie ako jednotlivci).

Postup na registráciu celej skupiny:

  1. Vyplňte tabuľku, do ktorej sa napíše vedúci skupiny ako prvý a jednotliví členovia vašej skupiny s kompletnými údajmi (minimálne 10 členov + minimálne 1 vedúci). ZDÔRAZŇUJEME, že je naozaj potrebné kompletné vyplnenie skutočných údajov jednotlivých účastníkov!!!
  2. Vyplnenú tabuľku pošlite emailom na: behrova@sem.sk a počkajte na potvrdenie registrácie od nás.
  3. Potvrdenie registrácie bude zaslané na kontaktný e-mail, ktorý bude uvedený pri vedúcom skupiny účastníkov.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE REGISTRÁCIU SKUPINY

  1. Následne uhraďte registračný poplatok za celú skupinu účastníkov potvrdenú v e-maili.

Podmienkou registrácie ako skupiny účastníkov je iba to, že musí vás byť minimálne 10 + 1 vedúci. Cena za skupinu sa ešte líši podľa toho, či ste ako mládež alebo dorast registrovaní v našej SEMáckej databáze mládeží a dorastov ako miestne združenie SEM (pre Ministerstvo školstva SR – databáza VIVANT). Ak áno, Vaša cena je ešte nižšia.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK PRE SKUPINU:

Registračný poplatok na SEMFEST 2018 je rozdelený vzhľadom na vaše členstvo v SEM.

Evidovaní ako kolektív Miestneho združenia SEM (členovia registrovaní v databáze VIVANT, ktorí pravidelne aktualizujú a odovzdávajú zoznamy členov):  5 na osobu / celá dĺžka festivalu

Neevidovaní ako kolektív Miestneho združenia SEM: 7 na osobu / festivalu

 

SPÔSOB ÚHRADY Zaplatením na účet

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1021

Do poznámky uveď názov skupiny/mládeže, inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

 

SPÔSOB ÚHRADY Na mieste

Na SEMFESTe je možné uhradiť registračný poplatok aj na mieste. Avšak táto suma je bez zľavy (teda plných 20 € ).  Prosím, preferujte teda platbu prevodom!