Registrácia jednotlivca

REGISTRAČNÝ POPLATOK PRE JEDNOTLIVCA na SEMFEST 2018  je rozdelený vzhľadom na dátum tvojej registrácie:

  • 1. január 2018 – 28. február 2018: 10 €
  • 1. marec 2018 – 30. jún 2018: 15 €

  • na mieste: 20 €

 

Ak chceš prísť na SEMFEST iba na jeden deň a nebudeš potrebovať nocľah, výška registračného poplatku je 5 € na osobu, t.j. ak napríklad prídeš každý deň, ale nespíš, zaplatíš poplatok iba pri prvom vstupe, t.j. 5 €.

Obyvatelia LENKY majú vstup zadarmo.

Deti do 10 rokov majú vstup zadarmo.

Držitelia preukazouv ZŤP a ZŤP-S majú aj so sprievodcom vstup zadarmo (v registračnom formulári to prosím uveďte v Poznámke pre organizátorov).

 

SPÔSOB ÚHRADY Zaplatením na účet

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1021

Do poznámky uveď svoje meno a rok narodenia, inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

 

SPÔSOB ÚHRADY Na mieste

Na SEMFESTe je možné uhradiť registračný poplatok aj na mieste. Avšak táto suma je bez zľavy (teda plných 20 € ). Prosím, preto preferujte platbu prevodom!

Registrovať prostredníctvom webu sa môžeš len do 30. júna 2018. Potom je registrácia možná už len na mieste konania festivalu.