Registrácia dobrovoľníka

Pri príprave SEMFESTu 2017 a aj počas jeho priebehu potrebujeme ochotných ľudí, ktorí sa rozhodnú pomôcť, aby slúžili nášmu Bohu a druhým ľuďom. Ak máš chuť, silu a počas leta trochu času, príď na SEMFEST 2017 ako dobrovoľník!

Dobrovoľníctvo na SEMFESTe:

Dobrovoľníctvo na SEMFESTe trvá od piatka 30. júna 2017 do pondelka 10. júla 2017. Tento čas je rozdelený do niekoľkých etáp práce a spoločného času.

  1. Dobrovoľnícka víkendovka (30.6.-2.7.2017) je prípravný víkend SEMFEST dobrovoľníkov, slúžiaci na vzájomné spoznávanie sa, zábavu, budovanie vzťahov, študovanie Božieho slova a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
  2. Príprava SEMFESTu (3.-6.7.2017 do obeda) zahŕňa prípravné práce, design areálu, stavanie stanov a pod….
  3. Služba počas SEMFESTu (6.7.2017 od obeda – 9.7.2017 do obeda) – dobrovoľníci majú služby podľa rozdelenia do tímov.
  4. Balenie po skončení SEMFESTu (9.7.2017 od obeda – 10.7.2017) balenie stanov, techniky, úprava areálu…

POZOR!!! Je nutné zostať od začiatku až do konca (tzn. od 30. júna do 10. júla nepretržite)!!!

Nové informácie o ubytovaní: pre tento rok platí menšia zmena, ktorá sa týka hlavne dievčat.
Dievčatá budú spať v telocvični v škole, ktorá je kúsoček ďalej od areálu Semfestu, preto na to treba byť pripravení (ale telocvičňa má vlastnú sprchu s teplou vodou, čo je rozhodne pozitívne).
Chlapci spia tradične v kultúrnom dome.

Pre tých, ktorí by mali záujem o kúsok väčšie dobrodružstvo, prinášame tento rok luxnusnú ponuku: POĎME SPAŤ V STANOCH!!! Nika a Janka si už pripravujú svoj stan, tak sa pridaj! 😉
ALE!! Ak sa rozhodneš spať v stane, napíš to v registračnom formulári do poznámky. Pre stany totiž potrebujeme pripraviť špeciálne miesto a nie je ho až tak veľa – preto nemôžu túto ponuku využiť úplne všetci. Tí, ktorí sú už zaregistrovaní, budú v súvislosti s touto vecou, kontaktovaní e-mailom.

Ako môžem pomôcť?

Niektoré činnosti, ktoré budú zabezpečovať dobrovoľníci:

– výzdoba areálu,

– príprava a úprava areálu pred festivalom,

– stavba pódií, stanov, altánkov a prístreškov,

– stráženie areálu a techniky,

– označovanie jednotlivých miest v (a) mimo areálu,

– organizácia a usmernenie účastníkov,

– ubytovanie účastníkov,

– registrácia,

– informovanie účastníkov,

– výpomoc v kuchyni,

– podpora pri prevádzke jednotlivých stanov a pódií počas festivalu,

– priebežné upratovanie areálu počas festivalu.

Skôr než sa zaregistruješ

Chceme, aby služba dobrovoľníkov bola službou „na plný úväzok“, a najmä, aby reprezentovala charakter celého festivalu. Preto je potrebné, aby si predtým, ako sa zaregistruješ, zvážil/-a nasledujúce body:

– Požadovaný vek dobrovoľníka je minimálne 16 rokov (v čase festivalu).

– Ochota slúžiť zo všetkých svojich síl a schopností.

– Zaplatenie poplatku 15 € (zahŕňa poplatok za víkendovku, ako aj ubytovanie a stravu pred a počas festivalu).

– Obmedzená účasť na programe (iba v čase Tvojho voľna).

– Ako dobrovoľník budeš mať na SEMFESTe kompletne zabezpečenú stravu a ubytovanie.

– Počas celej služby na SEMFESTe nesmie dobrovoľník otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholfajčenieužívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok. V prípade, ak trpíš niektorou z uvedených závislostí, vieme Ti pomôcť.

– Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora – svojho vedúceho.

– Organizátor si tiež vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi zaradenie do tímu a následnú náplň jeho práce.

– Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na SEMFESTe bude celých 11 dní a areál opustí až po ukončení prác (v pondelok 10.7.2017 popoludní).

Ako sa zaregistrovať?

Uvedomujeme si, že takýto záväzok je vážny a nie je ľahké ho urobiť. O to viac si však takéto Tvoje rozhodnutie vážime. Registračný formulár nájdeš tu alebo dole na tejto stránke. Tvoja registrácia sa však stáva platnou až po uhradení registračného poplatku 15 €!!!

Registračný poplatok môžeš uhradiť zaplatením na účet.

Číslo učtu: 82129157/0900 (SLSP a. s. Košice)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol uveď: 1021.

Do poznámky pre prijímateľa napíš: dobrovoľník + svoje meno a dátum narodenia. Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

Začiatkom júna 2017 sa s tebou skontaktuje vedúci dobrovoľníkov a poskytne ti ďalšie informácie a spresnenia.

 

Možnosť prihlásiť sa za dobrovoľníka je do stredy, 31. mája 2017.