Téma Semfestu 2018

the ONE

Súvislosti a pozadie témy

V roku 2017 sme si pripomenuli 500 rokov reformácie s dôrazom na Solas Christos, Sola Scriptura, Sola Fide a Sola Gracia. Život plynie a prešiel rok. Každý jeden deň sa náš život hýbe nejakým smerom. Čo sa zmenilo v tvojom živote za posledné obdobie? Zmenilo sa vôbec niečo?

Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ 1 Jn 2:6

Témou „the ONE“ chceme vyzvať mladých ľudí k tomu, aby kráčali s Pánom Ježišom Kristom. Kráčanie ako biblický obraz života kresťana. Kráčanie ako každodenné rozhodnutie pre Boha. Ten, kto nekráča, ten stojí. Ten, kto nekráča a nežije s Bohom, žije mimo Boha a je na ceste do zahynutia.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe zameranej na individualizmus, materializmus a úspech jednotlivca je veľmi dôležité zdôrazniť osobnú vieru a rozhodnutie pre život s Pánom Ježišom Kristom. Kráčať s Bohom znamená hýbať sa spolu ako jeden celok. Kráčať s Bohom znamená pohybovať sa v súlade s Ním. Zostávať blízko pri Ňom. Znamená to presne to isté ako zotrvať / zostať v Ňom.

 

Názvy jednotlivých tém

The ONE (štvrtok večer) – Czesław Bassara

Si one? (piatok ráno) – Czesław Bassara

One way (sobota ráno) – Czesław Bassara

Jednotní (nedeľa ráno) – Jaroslav Petro

 

Hlavní rečníci 

Dr. Czesław Bassara, teológ špecializujúci sa na systematickú teológiu. Je absolventom Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave (1969-1974); Inštitútu vzdelávania vedúcich pracovníkov v Kilchzimmer, Švajčiarsko (1976); Wheaton College Tutorial v USA (2004); Evanjelickej teologickej fakulty v Heverlee, Belgicko (2000-2006). Je zakladateľ zborov, biblický lektor, dlhoročný vodca misijnej práce CEF v strednej a východnej Európe, medzinárodný konferenčný rečník, autor mnohých publikácií v angličtine, poľštine a iných jazykoch. 

V súčasnosti riadi Medzinárodnú biblickú výučbu, ktorá pôsobí na všetkých kontinentoch. V súvislosti s touto službou kázal Slovo Božie v 85 krajinách. Hovorí piatimi jazykmi – poľsky, anglicky, rusky, nemecky a esperanta, ale tiež rozumie slovanské jazyky vrátane slovenčiny. 

Je ženatý s Helenou; majú dve dospelé deti a päť vnukov. Rád sa hrá s vnúčatami, číta a píše knihy, ale rád pracuje aj v záhradke. 

 

Jaroslav Petro

Narodil sa v Košiciach. Po skončení gymnázia študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Dva roky pôsobil ako kaplán a potom osem rokov ako farár v Chyžnom na Gemeri.

Od roku 2007 je farárom v Obišovciach. S manželkou Zuzanou majú tri deti – Tomáša, Matúša a Júliu. Má rád svoju službu, aj keď v nej nie je vždy viditeľné ovocie. 

Medzi jeho koníčky patrí práca s drevom a drobné opravy na autách pre priateľov…..