Kresťanské poradenstvo

Kresťanské poradenstvo

V rámci festivalu je k dispozícii tím skúsených poradcov, ktorí Ti pomôžu v oblasti duchovnej alebo osobnej, budú sa s Tebou modliť a hľadať riešenia problémov, ktoré Ťa trápia a možno si s nimi nevieš sám poradiť. Kresťanské poradenstvo bude súčasťou tohtoročného festivalu.

Poradcovia s Tebou budú radi hovoriť o všemožných témach, počnúc otázkou prečo bol život stvorený, aký je podľa Božieho plánu život v plnosti, čo tento život narúša a prečo to tak je, čo všetko sa zmenilo príchodom Ježiša Krista na túto Zem, prečo je možné spasenie len skrze Ježiša Krista, ako prijať Ježiša a čo robiť potom, až po osobné problémy a rozhodnutia, pred ktorými stojíš.

Možno prežívaš ťažkú skúšku, stratu, chorobu alebo zradu. Aké miesto v tom má Boh? Čo je Jeho vôľou pre životy svojich detí na Zemi? Dôležitou otázkou tiež je, či nám Boh pri jeho nasledovaní sľubuje len ľahký prechod životom, alebo či sú s týmto nasledovaním spojené aj rôzne ťažkosti. A napokon, môže byť pravda to, že Boh túži skutočne aj po mne, po mne osobne?

Boh je živý, milujúci, odpúšťajúci. Je konkrétny, spravodlivý a verný. Ak máš pochybnosti a otázky, ľudia z duchovného poradenstva, ktorí s týmto veľkým Bohom chodia po mnohé roky svojho života a stretli sa s Ním osobne, Ťa radi spoznajú.