Detský stan

Piatok

9:00 – 9:30  Dobré ráno deti (rozcvička, zoznamovanie, hry)

9:30 – 10:30  Hlavný program 1

11:00 – 12:00  Hry

13:00 – 14:30  Tvorivé dielne

14:45 – 15:15  Detské chvály

15:30 – 16:15  Hlavný program 2

16:30 – 18:00  Olympiáda s pokusmi 

18:00 – 18:15  Večerníček

 

Sobota 

9:00 – 9:30  Dobré ráno deti (rozcvička, zoznamovanie, hry)

9:30 – 10:30  Hlavný program 3

11:00 – 12:00  Hráme sa s bublinami (aj s rodičmi) 

13:00 – 14:30  Tvorivé dielne

14:45 – 15:15  Detské chvály

15:30 – 16:15  Hlavný program 4

16:30 – 18:00  Olympiáda

18:00 – 18:15  Večerníček

 

Nedeľa 

9:30 – 10:30  Hlavný program 5 + požehnanie detí