Biblické štúdiá

Biblické štúdia, na ktoré sa môžete tešiť 🙂

Desiatky – Edo Jančuška 

 Apoštol Pavol 1 – Ján Vecan

Apoštol Pavol 2 – Ján Vecan 

„Ja som …“  – Michal Findra 

 Jób 1 – Igor Mišina

Jób 2 – Igor Mišina 

Samson – Marek Hrivňák 

List Júdu – Michal Findra