Program

Program, ktorý Vás čaká 🙂 

Budíček 

Ranné stíšenie  

Raňajky 🙂 

9:30 – 10:30 Ranný program 

11:00 – 19:30 Semináre, Workshopy, Biblické štúdiá, Diskusie, Detský program, Športy, Aktivity 

19:30 – 21:00 Večerný program 

21:30 – rôzne 🙂 

23:30 – Večerné spoločné stíšenie 

00:00 – Brú noc a sladké sníčky